Onafhankelijke deskundige

Rigroy heeft ervaring als intermediair tussen betrokken partijen bij (theater)renovaties. In dit geval bestaat er vaak behoefte aan een onafhankelijke partij, die een vertaalslag maakt tussen bestek, offerte en uitvoering.

Rigroy kan u de volgende diensten aanbieden:

  • hulp bij het lezen van bestek en offertes
  • vertalen naar de werkvloer
  • toezien op de uitvoering
  • geschillen onderzoeken
  • bemiddeling bij geschillen (evt. in samenwerking met ir. R. Krijgsman, bouwkunde)
  • bij twijfel vaststellen van het veiligheidsniveau van een installatie (SIL of PL niveau)