Calculatie en rapportage

Naast installatiewerk kan Rigroy ook in de voorbereidende fase een rol spelen. Rigroy kan rigging of hijsplannen doorrekenen; hiervoor wordtĀ gebruik gemaakt van Dlubal Rfem software. Riggingplannen worden opgesteld volgens NPR 8020-13.

DenHaagCS-smal-sit3-01
Overzicht van calculaties aan de perronafscheiding op station Den Haag Centraal