Opstellen technisch dossier

Het komt vaak voor dat van een bestaande hijs- of hefinstallatie de technische documentatie onvolledig is of geheel ontbreekt. In dat geval kan Rigroy de noodzakelijke documentatie met terugwerkende kracht opstellen. Dit kan in combinatie met het uitvoeren van een RI&E voor de installatie. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als grondslag voor de jaarlijkse inspectie, of om te beoordelen of de installatie veilig genoeg is om te continueren.