Bediening Trekkenwandinstallaties

In samenwerking met Rhino Rigs en Toon de Vries (et al) kunt u trainingen volgen in het bedienen van trekkeninstallaties. Dit is een eigenwijze versie van de BMT cursussen, daadwerkelijk gericht op de bediening en veel minder op de theorie. Uit monde van de vereniging ARGH! draagt Rigroy bij deze trainingen zorg voor de verantwoording richting Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit en de – nog niet gepubliceerde – vernieuwde eindtermen BMT.

We geven bij voorkeur les op de bedieningsconsole van het theater waar u werkt, als het even kan in dat theater en met de hijsmiddelen waar u dagelijks mee omgaat. Ook voor AV bedrijven is deze training een prima insteek om in theaters aan de slag te kunnen, met aandacht voor de hijsmiddelen die dagelijks binnen het bedrijf gebruikt worden.

Wanneer u na deze training nog een training wilt op een ander besturingssysteem is het mogelijk hier een korte training in te volgen en een aantekening voor te behalen.

De basiscursus bestaat uit acht dagdelen, waarvan twee besteed worden aan de bedieningsvaardigheden, vijf aan theorie (waarvan ten minste één in het theater), en het laatste dagdeel aan het examen. Het examen omvat een schriftelijk theorie deel en een proeve van bekwaamheid.

Een training in een extra besturingssysteem duurt 3 dagdelen: 2 dagdelen voor de training en één voor de proeve van bekwaamheid.

Daarnaast zijn er plannen voor een gevorderden training. Deze zal zo’n 8 dagdelen gaan duren, waarvan 4 achter de trekkenwand, 2 theorie (waarvan min 1 in het theater) en 1 werkdag examen.