Continuering bestaande installaties

Het BOEH document geeft aanbevelingen over het continueren van in gebruik zijnde podiumtechnische installaties.

Dit document stelt voorwaarden op het gebied van de wijze van het gebruik, de actualiteit van de RI&E, de technische staat en het technisch dossier.

Rigroy helpt u beslissen of u uw installatie in stand kunt houden dan wel aan dient te passen.

DeDuif-takel-Rigroy
uitbreiding van het hijssysteem in de Duif, Amsterdam